นมัสการ

 

[Home][นมัสการ ][เพลง][แบ่งปัน]

นมัสการ    นมัสการ

ยินดีแบ่งปันเรื่องราวที่ดิฉันเรียนรู้ในชีวิตเกี่ยวกับการนมัสการเพื่อผู้ที่สนใจอยากทำความเข้าใจการนมัสการ

หรืออยากอ่านความคิดและประสบการณ์ในงานรับใช้พระเจ้าด้านนี้ บทความจะเปลี่ยนไปทุกเดือนเพื่อ

ให้ผู้อ่านได้รับสิ่งใหม่ๆ และได้รับอาหารฝ่ายวิญญาณในด้านการนมัสการอยู่เรื่อยๆ หวังอย่างยิ่งว่า

ผู้อ่านจะได้เข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นไปพร้อมกันกับดิฉันในด้านนี้ ขอพระเจ้าอวยพร

บทความ 
ศึกษาค้นคว้า 
ผู้นำนมัสการ 
ทีมนมัสการ 
ผู้นมัสการ 
การเตรียม